21/06/2021: Aan alle trainers, aan alle coaches en managers van al onze teams: een grote dankjewel! Om er te staan voor jullie team(s), voor de flexibiliteit in deze ongekende omstandigheden, voor het teamgevoel en het engagement in het trainersteam: naar de club en naar elkaar (overnemen van trainingen bijvoorbeeld als iemand verhinderd was).  We hebben het voor elkaar gekregen om toch maximaal te hebben gehockeyd! 

Super top! En de mooiste beelden zijn eigenlijk die met het team zelf, waarvan hier degenen die jullie ons gestuurd hebben (dus zijn zeker niet alle teams en trainers)! Genieten!