Met veel genoegen maken we bekend dat Sophie Callebaut ons Dagelijks Bestuur is komen versterken!

Sophie is al actief en de "driver" in de sponsorgroep en is daarnaast met 3 hockeyende dochters veel te vinden op onze club.  Welkom Sophie!

Daarnaast heeft Filip Baetens te kennen gegeven een stapje terug te doen en zal hij per 1 oktober ons DB verlaten. Filip was in het bestuur het contactpunt voor de infrastructuur en materialen (opvolging aanleg terras, klusjes, keepersmaterialen, en heeft ook menig sponsorbord opgehangen).

Filip: van harte bedankt voor je grote inzet en inbreng!

(Filip zal gelukkig nog een klein beetje op de achtergrond aanwezig blijven (bv voor trainersregistratie) om voor een goede overdracht te zorgen..) 


Het Dagelijks Bestuur (DB) verzorgt de operationele werking van de club met behulp van de verschillende werkgroepen die aan het DB rapporteren. Het DB bestaat uit:

  • Jacko Verheijen - voorzitter
  • Gert Coolsaet - ondervoorzitter
  • Jan Gacas - secretaris
  • Gert Maes - penningmeester
  • Filip Baetens (vertrekkend per 1 okt 2020)
  • Truus De Wilde
  • Sophie Callebaut

      

Wij, als Bestuur, werken heel graag - samen met de bijna 100 andere vrijwilligers - met veel plezier en enthousiasme verder aan de uitbouw van onze mooie hockeyclub!