Wij vinden het jammer als een lid ons verlaat, maar het kan natuurlijk gebeuren. Afmelden als lid kan via onderstaand formulier

Uw opzegging moet uiterlijk op 15 mei voorafgaand aan het seizoen waarin men geen lid meer wenst te zijn bij ons binnen zijn. Dit is nodig om ons in staat te stellen de juiste teams te kunnen inschrijven bij de bond. 

U ontvangt van ons een bevestiging van de opzegging.

Een lidmaatschap is geldig per seizoen, ongeacht de datum van inschrijving of afmelding. Terugbetaling van de factuur of een deel ervan is niet mogelijk.